SSK GRYF

Strzeleckie Stowarzyszenie Kolekcjonerskie „GRYF” jest ogólnokrajowym stowarzyszeniem dobrowolnym, mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu strzeleckiego i strzeleckiej rekreacji, propagowanie tradycji strzelectwa i kolekcjonerstwa broni i militariów, a także zrzeszanie osób zajmujących się strzelectwem oraz działalnością kolekcjonerską w zakresie broni, amunicji i militariów.

Nasze cele realizujemy miedzy innymi poprzez:

  • Organizację imprez o charakterze strzeleckim.
  • Udział członków w spotkaniach, zawodach i innych imprezach promujących broń i militaria.
  • Szerzenie wiedzy oraz organizowanie szkoleń, a przez to podnoszenie umiejętności strzeleckich członków Stowarzyszenia.
  • Współpracę z podmiotami zewnętrznymi.
  • Wydawanie zaświadczeń oraz pomoc w procesie uzyskania pozwolenia na broń dla członków Stowarzyszenia.
  • Przygotowanie oraz utrzymanie odpowiedniego wyposażenia i bazy szkoleniowej do realizacji celów statutowych.